W przypadku ceremonii ślubnych odbywających się w kościołach wyznania rzymsko – katolickiego zgodnie z zaleceniami fotografować lub filmować mogą osoby, które posiadają stosowne upoważnienia wydawane przez daną kurię i były uczestnikami specjalnych kursów. W zależności od charakteru czy też czasu powstania danej świątyni przygotowuje się zaplecze techniczne. Dzięki nowym możliwościom aparatów oferującym wysokie wartości czułości (ISO) matrycy, wysokiej jakości jasnym obiektywom, a także sposobom obróbki obrazu przez specjalistyczne oprogramowanie (bardziej efektywne usuwane szumu, możliwości wyostrzania, itp.) można fotografować bez użycia dodatkowych lamp fotograficznych wykorzystując światło zastane, które znajduje się w danej świątyni. Tylko od fotografującego, jego umiejętności, wiedzy i posiadanego sprzętu można łączyć światło błyskowe ze światłem zastanym lub tylko bazować na tym świetle, które wpada do wnętrza przez okna. Relacja zawiera najważniejsze elementy mszy świętej i jest oddaniem chwili, czasu i charakteru miejsca.